مقاله ها

مقالات ارزنده بسیاری در آرشیو کاری دکتر کریمی موجود است که برای ارائه به مدیران و کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی در این بخش بارگذاری می شود. برخی از این مقالات حاصل تحقیق و نگارش خود ایشان و برخی جمع بندی از جلسات و هم اندیشی های مختلف به قلم ایشان است که در حال حاضر فرصت تفکیک آن ها فراهم نیست. برخی از فایل های اخیر ایشان هم در حال تکمیل بوده که مجال تکمیل آن ها فراهم نشد و به همان صورت باقی ماند که ما هم به همان صورت منتشر می کنیم تا استفاده لازم صورت پذیرد. 

استفاده از این مطالب برای تمامی کارشناسان و علاقمندان با ذکر منبع بلامانع است.

  • گزارش های مربوط به برنامه ششم توسعه

رفاه و تامین اجتماعی در برنامه ششم (گزارش اول)

سیاست های کلان حوزه رفاه در برنامه ششم

  • گزارش های مربوط به بیمه های اجتماعی

1. تعادل و پایداری بیمه های اجتماعی

2. آسیب شناسی صندوق ها

3. چالش های فراروی سازمان تامین اجتماعی در سال 1394

4. اصلاحات در نظام بیمه های اجتماعی

5. پایداری سازی بیمه های اجتماعی 1

6. پایدارسازی بیمه های اجتماعی 2

7. بیمه های اجتماعی در برنامه ششم

8. امنیت، تامین اجتماعی و راهکارهای رویارویی با بحران

9. طرح تحول در نظام بيمه اجتماعي كشور