برای بسیج

شهید همسنگرم سید مرتضی نجم بجنوردی ـ شهادت: کربلای 4 ـ 1365

شهید همسنگرم سید مرتضی نجم بجنوردی ـ شهادت: کربلای 4 ـ 1365

خروش تواروند ناآرام را رام کرد
دشت های خوزستان پایداری را
و کوه های کردستان استواری را
از تو وام دارند
از آن روز که هم آغوش با نارنجک
تانک دشمن را به خاک انداختی
تانک هیبتش را از دست داد
و جنگ تن با تانک مد شد
از شمشیر کلام تو در اسارات نیز زن بیگانه مصون نماند
ای سرمست شده از دعوت “ارجعی الی ربک”
از تو چه می توان گفت
که لبخند تو مرگ را نیز به تمسخر گرفته است
از تو چه می توان گفت ؟
جز این کلام مولا علی (ع):
“فی السماء معروفون و فی الارض مجهولون”
در آسمان آشنا و در زمین گمنام … ؛
نیشابور ـ 1370